Liên hệ chúng tôi

An quận Hua Guang Wire Mesh Sản xuất Công ty TNHH.

Địa chỉ nhà

Khu Công nghiệp, An Bình, Hà Bắc, Trung Quốc

Điện thoại

0086-318-7522555

0086-318-7977968

giờ

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 9:00-18:00

Thứ bảy, Chủ nhật: Closed

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?